Author: 2805256

Przewodnik po rękawicach

Przewodnik po rękawicach

Według Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej dzielimy je na trzy kategorie: Kategoria I – minimalne ryzyko – (norma EN420) rękawice chroniące przed ryzykiem niskiego stopnia – użytkowanie tej kategorii rękawic poprawia głównie komfort pracy,

Klasyfikacja obuwia

Klasyfikacja obuwia

Zgodnie z Polskimi Normami, obuwie dzielimy na trzy podstawowe grupy: Obuwie bezpieczne (S „safety”) – spełniające wymagania normy PN-EN ISO 20345:2007, PN-EN ISO 20345:2007/AC:2007, PN-EN ISO 20345:2007/A1:2008 „Środki ochrony indywidualnej. Obuwie bezpieczne”. Jest to obuwie przeznaczone do ochrony użytkownika przed urazami, które mogłyby powstać podczas